Jak rozszyfrować wartości na recepcie od optometrysty?

Pacjenci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z soczewkami kontaktowymi po otrzymaniu od specjalisty karty użytkownika soczewek zapewne zastanawiali się co oznaczają poszczególne skróty. Zapis na karcie może mieć od 3 do 7 wartości. Poniżej opis każdej z nich, który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.

Co specjalista powinien zapisać na karcie użytkownika soczewek?

W zależności od wady wzroku dane i parametry na karcie mogą być inne. Znaczna większość recept zawiera 3 wartości: moc soczewek, krzywiznę i średnice. Są to niezbędne parametry, które pozwolą dokonać zakupu odpowiednich soczewek. Osoby z astygmatyzmem znajdą na swojej karcie dodatkowe wartości takie jak cylinder i oś. Starczowzroczność będzie dodatkowo korygowana addycją, zaznaczone zostanie również w większości przypadków oko dominujące.

Jak rozpoznać, który skrót oznacza jaki parametr?

  • PWR/SPH – to moc, czyli przypisana siła korekcji. Może mieć wartość dodatnią, ujemną lub plano (zerową).
  • DIA – to oznaczenie średnicy, czyli szerokość soczewki, podawana zawsze
    w milimetrach.
  • BC – symbol z którego odczytać można uwypuklenie soczewki. Zazwyczaj wartości mieszczą się w przedziale od 8.3 do 9.0 mm.
  • CYL – to wartość, którą na recepcie znajdzie osoba z astygmatyzmem. Im wyższa wartość tym większy astygmatyzm. Soczewki korygujące astygmatyzm często nazywane są torycznymi. (Np. Biofinity Toric- BC: 8,7, DIA: 14,5, to soczewki przeznaczone dla osób, które wymagają korekcji astygmatyzmu, wykonane z oddychającego materiału, które można nosić w trybie całodobowym).
  • AXIS/AX – oznacza oś, czyli kąt według którego soczewki mają korygować astygmatyzm.
  • ADD – symbol tłumaczony jako addycja lub po prostu „dodatek”. Jest do dodatkowa moc soczewki, która jest potrzebna do wyraźnego widzenia z bliska. Taki symbol na karcie użytkownika soczewek znajdzie osoba ze stwierdzoną starczowzrocznością (presbiopią). Soczewki do korekcji presbiopii najczęściej mają w nazwie człon „multifocal”. (Np. AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL-
  • BC: 8,6, DIA: 14,2, to silikonowo- hydrożelowe soczewki dedykowane osobom z presbiopią. Użytkownicy tych soczewek, to głównie osoby po 40. roku życia).
  • Dominacja – to inaczej typ pregresji. Z tej wartości można rozczytać, które oko spełnia jakie potrzeby: które dalekowzroczności a które krótkowzroczności.

Każda osoba, która nosi soczewki powinna zawsze mieć przy sobie kartę użytkownika soczewek kontaktowych! Jest, to niezwykle ważne, w przypadku gdy doszłoby do udziału
w wypadku osoby noszącej soczewki. W razie wypadku lub utraty świadomości ratownik, gdy odnajdzie kartę wyjmie soczewki z oczu.